Services
Services

Aimeng świadczy szeroki wachlarz usług związanych z zarządzaniem procesem budowlanym dla inwestorów zarówno polskich jak i zagranicznych, inwestujących w zdywersyfikowane portfolio projektów. Zespół Aimeng współpracuje z inwestorem zapewniając fachową pomoc na każdym etapie i gwarantując efektywność kosztową, dotrzymanie założonych terminów oraz standardów jakości.

Aimeng świadczy usługi kontroli projektu, developmentu, zarządzania procesem budowlanym oraz zarządzania wykonawstwem.