Project Management
Project management

W ramach zarządzania projektem (procesem budowlanym) Aimeng  zajmuje się:

 • Kierowaniem projektem
 • Organizacją projektu
 • Zarządzaniem terminami, harmonogramem projektu
 • Zarządzaniem jakością
 • Zarządzaniem ryzykiem
 • Ustalaniem kosztów
 • Przygotowaniem przetargów
 • Wyborem wykonawców
 • Nadzorem wykonawczym
 • Przygotowaniem umów o roboty budowlane
 • Controllingiem kosztów budowy
 • Ustalaniem kosztów wykorzystania budowy
 • Raportowaniem
 • Controllingiem techniczno-ekonomicznym
 • Opracowaniem logistyki placu budowy
 • Przygotowaniem przetargów, procedur VOF
 • Zarządzaniem umowami i roszczeniami (ich egzekucją)