Development
Development

Usługi deweloperskie Aimeng obejmują:

 • Ocenę atrakcyjności inwestycyjnej (due-dilligence nieruchomości)
 • Zakup działki
 • Wybór i współpracę z pracownią architektoniczną 
 • Organizację projektu
 • Zarządzanie terminami
 • Zarządzanie jakością
 • Kalkulację kosztów
 • Przygotowanie przetargów
 • Controlling kosztów budowy
 • Kierowanie projektem
 • Zarządzanie terminami, harmonogramem projektu
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Ustalanie kosztów
 • Wybór wykonawców
 • Przygotowanie umów o roboty budowlane
 • Controlling kosztów budowy
 • Ustalanie kosztów wykorzystania budowy
 • Raportowanie
 • Nadzór wykonawczy
 • Opracowanie logistyki placu budowy
 • Przygotowanie przetargów, procedur VOF
 • Zarządzaniem umowami i roszczeniami (ich egzekucją)