Construction Management
Construction management

Do podstawowych obowiązków Aimeng w ramach zarządzania wykonawstwem należy zaliczyć:

 • Organizację projektu
 • Kierowanie projektem
 • Zarządzanie terminami
 • Zarządzanie jakością
 • Ustalanie kosztów
 • Controlling techniczno-ekonomiczny
 • Controlling kosztów
 • Nadzór wykonawczy
 • Ustalanie kosztów wykorzystania budowy
 • Opracowanie logistyki placu budowy
 • Przygotowanie przetargów, procedur VOF
 • Zarządzanie umowami i roszczeniami (ich egzekucją)
 • Planowanie zamówień
 • Zarządzanie ryzykiem