Completed

Heritage Gates, ul. Rzeźnicza 28, Wroclaw

Typ obiektu: budynek biurowy z usługami

Kubatura obiektu: 19 095 m3

Zakres prac: przebudowa budynku wielofunkcyjnego

Świadczone usługi: development, zarządzanie projektem, zarządzanie wykonawstwem

www.heritagegates.pl