At design stage

Trinity Residence, ul. Hlonda, Wrocław

Typ obiektu: wielofunkcyjny

Kubatura obiektu: 92 838 m3

Zakres prac: budowa apartamentowca

Świadczone usługi: development, zarządzanie projektem, zarządzanie wykonawstwem

www.trinityresidence.pl